Aika ja yrittäjyys – Café pause -podcastin kesäsarjan 4. jakso

Yrittäjyys on vaikuttanut vahvasti siihen, mitä ajattelen nykyään ajasta. Se on myös muokannut ajankäyttöäni. Toisaalta suhtautumiseni aikaan on vaikuttanut siihen, millainen yrittäjä olen. Aika ja tapa toimia kulkevat käsi kädessä. Kysymys siitä, miten haluaa aikaansa käyttää ja millä päiviään täyttää on hyvin olennainen hyvinvoinnin kannalta. Silti me liiankin vähän kyseenalaistamme sitä aikakäsitystä ja -järjestystä, jota yhteiskunnassa oletetaan noudatettavan. Miksi sitä pitäisi pohtia? Jos haluamme ymmärtää, miten toimimalla tekisimme parasta tulosta ilman, että se stressaisi.

Yrittäjyys ja aika

Yrittäjyyteni on alusta asti pohjannut ajatukseen siitä, että sen tarjoaman vapauden myötä voin järjestää päiväni hyvinvoinnilleni parhaalla tavalla. Niin, että minulla on riittävästi aikaa palautumiseen ja toipumiseen. Samalla, kun voin täyttää päiväni mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla. Uskon siihen, että yrittäjyys on aina sellaista, millaiseksi sen muotoilee. Aika ja se, miten sitä käytän, on tarjonnut myös mahdollisuuden tutkailla omia toimintatapojani. Kuullostella, milloin olen parhaimmillani. Miten minun kannattaisi rytmittää työskentely ja vapaa-aika? Mihin aikaan päivästä sijoittaa luovuutta vaativat tehtävät? Entä tarkkuutta?

Oman yrittäjyyteni olen rakentanut tämän tietoisuuden pohjalle. Kun toimin sen mukaisesti, minimoin kuormituksen ja maksimoin tehokkuuteni. Silloin elämä tuntuu hyvin mielekkäältä. Matkan varrella olen tehnyt paljon oivalluksia, jotka liittyvät tapaani työskennellä. Niistä kerron myös podcastissa tarkemmin.

Yrittäjyys ja loma

Ajatus ajasta ja siihen suhtautumisesta, eräänlaisesta aikakäsityksestä puhumiseen nousi pohtiessani lomaa. Yleinen uskomus yhä on, että yrittäjät eivät juuri lomaile ja vielä kehuskelevatkin sillä. Ajattelen, että tältä osin maailma on muuttumassa. Jopa niin, että toisinaan tuntuu, että asiakkaiden tarpeet siitä, milloin heille parhaiten sopisi ottaa vastaan jotain palvelua, jää toissijaiseksi.

Me kaikki tarvitsemme lomaa. Tarvitsemme etäisyyttä myös niihin asioihin, joita rakastamme. Tarvitsemme aikaa, jolloin suhteemme siihen asiaan, jonka ympärillä toimimme, voisi uusiutua. Tapahtuuko se varmimmin työskentelemällä ensin 11 kuukautta intensiivisesti putkeen ja sitten lomailemalla kuukauden verran – siitä en ole aivan varma.

Yrittäjyyden ja omien toimintatapojen tarkastelun myötä myös suhde lomaan ja erityisesti loman tarpeeseen saattaa muuttua. Koska päivät – siis aika – järjestyy toisin. Arki saattaa tuntua itselle sopivammalta ja mielekkäämmältä.Toisenlaiselta. Sen myötä myös tarve lomaan voi näyttäytyä toisella tavalla. Jonain, joka ei välttämättä automaattisesti pulpahdakaan pinnalle joka heinäkuu.

Podcastin rakenne

Aika ja yrittäjyys -podcastjakso etenee seuraavasti:

 • Tarve riittävälle levolle – lähtölaukaus yrittäjyydelle
 • Ihanteellinen päivärytmini
 • Keikkatyö ja sen tuomat oivallukset
 • Työskentelytapojen vaikutus hyvinvointiin ja kompastuskivet
 • Asioiden työstäminen ei sitoudu aikaan – mutta aika asettaa silti sille rajat
 • Aika ja hinnoittelu
 • Yrittäjyys ja loma
 • Hetkessä eläminen
 • Loppusanat
Ihannepäivä

Oman ihannepäivän ja -viikon pohtiminen on yksi tapa lisätä tietoisuutta omista työskentelytavoista ja niiden sopivuudesta itselle. Omasta ajankäytöstä. Podcastjaksossa tuon esille kaksi tehtävää, joista on hyvä aloittaa.

 1. Ihannepäivä: Jos saisit täysin itse valita, millainen olisi sinun ihannearkipäiväsi? Milloin heräisit? Milloin työskentelisit? Miten muuten päivä etenisi? Voit käydä päivää läpi kronologisessa järjestyksessä ja listata toiminteita. Tai sitten kirjoittaa vapaasti, millaisia ajatuksia aihe sinussa herättää. Jos vertaat ihannepäivääsi tavalliseen arkipäivääsi nyt, mitkä ovat suurimmat erot? Millä uskoisit olevan suurin vaikutus hyvinvointiisi? Voisitko sen muutoksen toteuttaa vaikka heti?
 2. Ihanneviikko: Jos voisit laatia itsellesi ihanteellisen lukujärjestyksen viikolle, millainen se olisi? Milloin työskentelisit? milloin harrastaisit? Milloin ja kuinka paljon viettäisit aikaa läheistesi kanssa? Mitä muuta viikkosi sisältäisi?
  • Laadi ensin ihanteellinen lukujärjestys.
  • Laadi sitten tyypillisen arkiviikon lukujärjestys eli nykyisen tilanteen vallitseva lukujärjestys.
  • Mitä eroja huomaat? Millaisia tarpeita ihanteellinen lukujärjestys nostaa esiin?
  • Mitä toiminteita voisit ihanteellisesta viikosta tuoda nykyiseen arkeesi, jolla olisi vaikutusta myös hyvinvointiisi?
  • Onko jotain toiminteita, jotka voisit kokonaan jättää pois?
  • Mitä muita havaintoja teet?

Halutessasi voit printata alla olevat lukujärjestyspohjat.

Jaa