Vain onnistuminen merkitsee

Nykymaailmassa on ihanaa, kun saa tehdä virheitä. ”Moka on lahja.” Sen myötä maailma on oppimisen mahdollisuuksia täynnä. Virheitä ei tarvitse pelätä, koska ne voi aina korjata. Siinä samalla myös syyllisyys poistuu. Mutta korjaamisellakaan ja sallivuuden ilmapiirillä ei aina poisteta niitä syvimpiä tuntoja itsestämme toimijoina, jotka vaikuttavat monella tasolla tekemiseemme: motivaatioomme ja itsearvostukseemme. Kun niistä on puhe, vain onnistuminen merkitsee. Mutta miten ajatella onnistumisesta?

Motivaatio riippuu onnistumisen uskosta

Motivaatio on jännä laji. Joskus ajatellaan, että se on täysin omassa hallinnassamme. Että se on kuin asenne, jonka voimme aamulla valita kuin paidan: tänään valitsen olevani motivoitunut ja huomenna en. Mutta siihen (kuten asenteeseenkin) vaikuttaakin moni asia. Eikä vain itse motivaation kohde, sen merkityksellisyys ja kiinnostavuus, vaan myös ja erityisesti käsityksemme siitä, voimmeko onnistua.

Onnistumisen usko rakentuu kokemuksestamme ja siitä, miten tulkitsemme jo tekemäämme: tunnemmeko, että olemme onnistuneet? Kyse on hyvin subjektiivisesta näkemyksestä. Vaikka muut kuinka osoittaisivat sormella huippuhetkiä elämänkaarellamme, vain sellainen onnistuminen merkitsee, jonka itse sellaiseksi nimeämme.

Siksi itseensä vaativasti suhtautuvan persoonan voi olla vaikea löytää onnistumisia elämästään, koska hänen itselleen asettamat onnistumisen kriteerit ovat erityisen tiukat: vasta itsensä merkittävä ylittäminen lasketaan. Samaan aikaan kun erityisellä itsevarmuudella varustettu henkilö löytää niitä jokaisesta elämänsä hetkestä, koska hän tulkitsee ehkä helpommin tapahtumia omaksi ansiokseen. Silloin onnistumisen tunteeseen ei enää reagoi samalla tavalla palkintona ja motivaattorina, vaan siitä on tullut lähes itsestäänselvyys.

Valmennuksissa on hyvin tavallista, että määrittelemme uudestaan onnistumisen kriteereitä, jotta niistä tulisi todellisia, toimintaa määrittäviä motivaattoreita. Valmentaja toisin sanoen auttaa näkemään sekä jo toteutuneita onnistumisia että mahdollisuuksia niihin tulevaisuudessa. Jotta niin tapahtuu, täytyy kriteereitä toisinaan höllentää, tuoda ne lähemmäksi ja helpommin saavutettaviksi. Toisinaan niitä täytyy taas hieman kiristää, jotta ne houkuttelevat kehittämään, kehittymään ja yrittämään. Liian helpot tavoitteet nimittäin toimivat samalla tavalla luontaantyöntävästi ja motivaatiota heikentävästi kuin liian vaikeatkin.

Onnistumiset rakentavat itsearvostustamme

Onnistumiset rakentavat minäkuvaamme itsestämme tekijöinä ja toimijoina, mahdollisina menestyjinä. Ne ovat keskeisiä myös itsearvostuksemme kannalta. Jotta tunnemme itsemme onnistujiksi, tarvitsemme näkyviä merkkejä, että tekemämme tuottaa tulosta. Tarvitsemme havaintoja siitä, että kun nykäisemme vipua a, se vaikuttaa ennalta olettamiimme asioihin toivomallamme tavalla.

Tällaisten konkreettisten syy-seuraus-tilanteiden ja muutoksien lisäksi myös toisilta ihmisiltä saamamme palaute merkitsee. Kehu tai toivottu reaktio on merkki siitä, että olemme onnistuneet.

Käänteisesti ajatellen: jos tavoitteet jäävät kerta toisensa jälkeen saavuttamatta, toivottu muutos tapahtumatta ja palautekin on nihkeää, täytyy mielen olla todella luja, jotta jaksamme yhä uskoa onnistumiseen. Kyse ei ole pelosta tehdä virheitä vaan niistä perustavanlaatuisista kysymyksistä: osaanko, riitänkö, tulenko hyväksytyksi? Näiden kysymysten äärellä lopulta vain onnistuminen merkitsee.

Muutoksen pitäisi näkyä heti

Onnistumisen tunteessa on myös selitys sille, miksi niin usein pidämme viimeiseen asti kiinni vanhasta ja totutusta. Koska osaamme ja hallitsemme sen. Silloinkin, kun jo olemme huomanneet, ettei tapa enää palvele meitä eikä sen avulla ole mahdollista tehdä tarvittavia muutoksia. Uuden tavan tulisi tuottaa heti näkyviä muutoksia, jotta voisimme arvioida sen vaikutusta elämäämme.

Organisaatiomuutoksen tulisi vaikuttaa heti huomenna työtaakkaamme, jotta uskomme siihen kasvaisi ja motivaatiomme sen toteuttamiseen vahvistuisi. Liikunnan aloituksen tulisi heti näkyä jotenkin peilikuvassamme tai tuntua unenlaadussamme, jotta meidän olisi helpompi uskoa sen vaikutukseen puolen vuoden kulttua. Rakentavan ja hyväksyvän vuorovaikutuksen tulisi heti vaikuttaa perheessä vallitsevaan fiilikseen, jotta se saisi laajemmin jalansijaa ja vakiintuisi.

Mutta harvoin näin käy. Ja siksi onnistumisen usko – usko muutokseen – on usein niin koetuksella. Meidän tulisi olla äärimmäisen herkkiä muutokselle, jotta voisimme nähdä kaikki pienet edistysaskeleet, joita kuitenkin tapahtuu. Eikä maltti ole edes aina paras hyveemme.

Mahdollista onnistumisen tunne

Kaikilla meistä on toisinaan olo, että mikään ei onnistu. Jos muiden positiivisia reaktioita ja palautetta joutuu odottamaan, on kuitenkin keinoja, joilla voi vahvistaa näkemystään itsestä onnistujana. Tässä niistä muutama:

  • Tarkista, ettet ole vahingossa asettanut onnistumisen kriteereitä liian korkealle. Silloin itse saattaa vaatia itseltään ja ympäröivältä maailmalta paljon, jotta saa tuntea onnistumista. Pienet onnistumiset, vähäpätöisiltäkin tuntuvat, ovat merkityksellisiä ja ne riittävät. Ne saavat uskomaan mahdollisuuteen onnistua suurempien tavoitteiden ja unelmien saavuttamisessa.
  • Pysähdy miettimään, mitä olet jo saavuttanut. Millaisia asioita osaat, mitä olet tavoitteesi eteen jo tehnyt, mitä oppinut ja mitä tuloksia – pieniäkin – saanut aikaan? Joskus saavutuksille täytyy erikseen avata silmät, jotta ne voi huomata.
  • Tee jotain, jonka osaat ja tiedät tekeväsi sen hyvin. Sen ei tarvitse liittyä siihen asiaan, mihin mahdollisesti epäuskosi tai jopa turhautumisesi liittyy. Mikä vain palauttaa itsearvostuksesi, vahvistaa itsevarmuuttasi, kelpaa.
  • Pyydä palautetta, anna sitä. Ihmisten on helpompi kertoa sinulle, mitä teet hyvin ja oikein, kun ensin kehut heitä. Jos saat vain kritiikkiä, kysy: mitä sen sijaan teen hyvin? Koska olet ansainnut sen kuulla.

Yksilövalmennuksissa käymme usein läpi muutoksen toteutukseen ja tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavaa onnistumisen uskoa. Tunnistamme tekijöitä, jotka vahvistavat sitä. Mietimme myös, mitä tehdä niille asioille, jotka sitä heikentävät. Lue lisää yksilövalmennuksesta täältä.

Jaa