Café Pause -podcast palaa pitkältä tauolta tällä kevään 2023 ensimmäisellä jaksolla. Aiheena on omanarvontunto, sen eheytyminen ja vahvistuminen. Mistä oikein on kyse ja miten olen havainnut sen muuttaneen elämääni hyvin lyhyessä ajassa?

Jaksossa myös kerron, mitä Café Pause tulee tällä uudella kaudella oikein pitämään sisällään. Koska käsittelen omanarvontuntoa omasta kokemuksestani käsin, haluan myös tarjota jonkin kontekstin sille. Siksi kerron myös lyhyesti tarinaani sekä masennuksen ja uupumuksien näkökulmasta, että tietoisuuden laajentumisen näkökulmasta.

Omanarvontunto terminä

Rakastan tuota sanaa: omanarvontunto! Koska se käsittää erityisesti sen, että minä itse koen ja tunnen, että minulla on arvoa. Kyse ei ole ulkoapäin asetetusta arvosta vaan jostakin, joka säilyy, vaikka elämässä tapahtuisi mitä. Omanarvontunto on olemassa riippumatta siitä, mitä teen, puhun, tuotan tai jätän tekemättä. Se on olemassa riippumatta siitä, miten onnistun vai teenkö esim. virheitä. Se on jotain, joka tuntuu syvällä sisimmässä ja vaikuttaa hyvin laajasti esim. rohkeuteen, toisiin ihmisiin, elämään ja ympäröivään maailmaan suhtautumiseen.

Jos elämässä on ollut taipumusta miellyttämiseen ja suorittamiseen. Tai on vaikkapa ollut valmis tekemään mitä vain, jotta on tullut nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi ja rakastetuksi, taustalla saattaa vaikuttaa haavoitettu omanarvontunto. Minulla se on haavoittunut lapsuuden tilanteissa, kun tunteillani ja tarpeillani ei ole tuntunut olevan väliä.

Omanarvontunnon eheytyminen

Itse tulin tietoiseksi omanarvontunnosta laajasta vaikutuksesta ja merkityksestä samalla hetkellä, kun se myös eheytettiin. Jatkuvat triggeröitymiset ja elämää rajoittanut pelko siitä, että masennus ja uupumus palaa, olivat saaneet minut hakeutumaan silmänliiketerapiaan. Sen neljännellä kerralla koin läpimurron, ihmeen. Silloin tilanteeseen, jolloin olin kokenut, ettei minulla ollut merkitystä, liittyneet tunteet neutralisoitiin. Samalla omanarvontuntoon liittynyt haava pääsi aloittamaan eheytymisensä ja itsetunto vahvistumisensa. Koen tuon hetken muuttaneen elämääni ratkaisevalla tavalla.

Jo lyhyessä ajassa olen huomannut mm. suhtautuvani toisiin ihmisiin paljon hyväksyvämmin. Minun on helpompi olla heidän seurassaan. Tunnen olevani vahvempi elämän edessä. Että vaikka se kantaisi eteeni mitä, selviän siitä. Luottamus siihen, että elämä kantaa on vahvistunut. Lisäksi minun on helpompi olla omissa nahoissani eli kehossani. Omaa peilikuvaa on mukavampi katsoa, mikä on herättänyt uudelleen kiinnostuksen pukeutumiseen. Myös huijarisyndrooma on hälvennyt ja välitän aina vain vähemmän siitä, mitä toiset ihmiset ajattelevat tekemisistäni. Vaikka samalla merkityksellisten toisten – heidän, joiden seurassa tunnen olevani turvassa – rooli on vahvistunut. Kokemuksella on ollut vaikutusta myös siihen, miten näen ja koen henkilökohtaiset rajat.

Merkitykselliset toiset eli turvalliset, läheiset ihmissuhteet ovatkin niitä, joita tarvitaan omanarvontunnon eheytymiseen ja vahvistumiseen.

Jakson kirjat

Tuon jaksossa esiin kolme kirjaa:

  • Frank Martela: Valonöörit
  • Mastin Kipp: Claim Your Power
  • Bessel Van Der Kolk: Jäljet kehossa

Kommentointi on suljettu,