Tässä Café Pausen jaksossa jatkan siitä mihin edellisessä jaksossa jäin. Eli puhe itsetuntemuksesta ja Human Designista jatkuu. Tällä kertaa zoomaan erityisesti reflektoriuteen. Human Design -kielellä nimittäin olen 5/2 Reflektori. Tuo numeroyhdistelmä viittaa profiiliin ja reflektori energiatyyppiin. Mitä se tarkoittaa? Mitä erityispiirteitä reflektoreilla ehkä on? Miten reflektorit eroavat toisista energiatyypeistä? Ja miten se on vaikuttanut omaa elämääni auttaen hyväksymään itsessäni tiettyjä piirteitä, vahvistamaan itsessäni tietoisuutta toisista ja myös tuonut ajatteluuni uusia näkökulmia?

Reflektorin viisaus

Kun Human Design -kartan eteensä saa, siinä näkee ihmishahmon päälle aseteltuja kolmioita ja neliöitä, numeroita eli portteja ja erilaisia putkiloita eli kanavia. Nuo kolmiot ja neliöt edustavat energiakeskuksia ja sellaisena tiettyä teemaa ihmisena olossa. Ne ovat kartassa värillisiä tai valkoisia. Valkoinen kolmio tai neliö eli energiakeskus tarkoittaa, että ko. keskus on avoin. Silloin olemme sen teeman suhteen herkkiä ja keräämme paljon tietoa ympäristöstä sen kautta. Jos ko. keskus on värillinen, se on aktiivinen. Silloin olemme sen teeman äärellä aktiivisia toimijoita, energiaakin luovia.

Se, mikä HD energiatyyppi on – Generaattori, Manifestoiva Generaattori, Manifestori, Projektori vai Reflektori – määräytyy sen mukaan, mitkä keskukset ovat aktivoituneena jos mitkään. Reflektorilla kaikki keskukset ovat valkoisia eli reflektorit ovat hyvin herkkiä. He keräävät paljon tietoa ympäristöstään avoimien keskuksiensa kautta. Eivätkä he pysty luomaan tai säilömään energiaa.

Sen lisäksi he keräävät tietoa ympäristöstään aurallaan, jota usein kuvataan teflonauraksi. Sen tarkoitus on nimittäin myös suojella reflektorin sisimpää. Jokaisella energiatyypillä Human Designissa on omanlainen auransa. Itse kuvaisin Reflektorin auraa myös peiliksi. Sen avulla saa paljon tietoa maailmasta ja elämästä, mutta myös toisista ihmisista melko syvällä tavalla. Minulla on usein se tunne toisen ihmisen seurassa, että näen hänet kokonaisena ja melko aitona, sellaisia piirteitä myöten, joita hän itse ei välttämättä itsessään näe. Auran peilaavuuden vuoksi toisaalta helposti käy niin, että toiset ihmiset näkevät reflektorissa piirteitä itsestään. Tai he projisoivat reflektoriin omia toiveitaan, tunteitaan ja tarpeitaan. Tätä omassa kartassani profiilini 5. linja vielä vahvistaa. Siksi minun on ollut tärkeää oppia erottamaan, mikä on omaa tunnettani ja tarvettani ja mikä jonkun/joidenkin toisten.

Kuu auktoriteettina

Reflektoreiden sanotaan olevan kuu-ihmisiä eli kuu on heille auktoriteetti. HD:ssä ajatellaan, että kuu kiertää kaikkien kartasta löytyvien 64 portin (numerot kolmioiden ja neliöiden sisällä) kautta n. 28 päivässä. Reflektorien tulisi siksi odottaa n. kuukausi ennen kuin he tekevät itselleen tärkeitä päätöksiä. Silloin he ovat katsoneet asiaa 64 eri näkökulmasta ja energiasta käsin. Tämän olen huomannut toimivan käytännössäkin. Odottamiseen liittyy tarve reflektoida eli puhua päätöstään ääneen. Olen oppinut tunnistamaan itsessäni “tiedän, kun tiedän” – kokemuksen tai tunteen. Se helpottaa paljon päätöksentekoa koska tuohon “tiedän, kun tiedän” -selkeyden kokemukseen yleensä voi luottaa. Joskus se on vallalla heti – kuten arkisten ostopäätösten äärellä. Toisinaan siihen tarvitaan koko kuukausi, joskus jopa kaksi. Ylipäänsä tämä piirre on opettanut minua ottamaan asioiden ja tilanteiden äärellä aikaa ja sanomaan “palaan tähän.” Se ei tässä yhteiskunnassa ole helppoa

Kuun sijainnin muuttuminen on toisaalta selittänyt sitä, miksi tuntuu, että on joka päivä vähän erilainen ja eri asiat tuntuvat kutsuvalta ja kiehtovalta. Kuu nostaa kiertäessään erilaisia näkökulmia ja erilaista energiaa pinnalle. Sen myötä oma tunnetila voi vaihdella päivän aikana paljon. Sanotaan, että reflektori on joka päivä vähän erilainen. Myös siksi, että kuun ollessa vuorovaikutuksessa oman karttani kanssa se väliaikaisesti aktivoi energiakeskuksia. Voi olla, että silloin olen pienen hetken generaattori, projektori tai manifestori, joilloin pääsen maistamaan myös elämää heidän näkökulmastaan. Nykyisin haluan ne hetket, jotka olen generaattori, hyödyntää tehokkaasti erilaisten ei-niin-mukavien asioiden toteuttamiseen.

Tietoisuus reflektoriudesta käytännössä

Se, että olen tullut tietoiseksi, että olen Human Designin mukaan reflektori, ei ole ollut minulle mikään läpihuutojuttu. Olen paljonkin kurtistanut kulmiani sen edessä. Halunnut tutkia asioita niin, ettei niistä tulisi itseään toteuttavia ennnusteita. Ajattelen, että kyse on hyvästä ehdotuksesta, joka saattaa auttaa minua tunnistamaan itsessäni erilaisia piirteitä ja ennen kaikkea hyväksymään niitä osaksi itseäni. Kyse on selitysjärjestelmästä ja sellaisena siihen on hyvä suhtautua. Ei kiveen hakattuna totuutena.

Erityisesti Human Design on auttanut minua höllentämään yhden- ja johdonmukaisuuden vaatimuksesta. Olen onnellisin, kun saan todella tehdä asioita sen mukaan, mikä minua kutsuu ja kiehtoo liikoja etukäteen suunnittelematta eli kulkemalla elämän virrassa. Toisaalta se on auttanut hyväksymään itsessäni eri puoliani ja sitä, että kiinnostuksen kohteet, kuten myös energiatasot itseälläni vaihtelevat. Rytmini on toisenlainen kuin monilla muilla. Tarvitsen aikaa olla ihmisten kanssa, koska saan heiltä energiani. Mutta myös tarvitsen paljon aikaa olla rauhassa, jotta “putsaudun” niistä. Päätöksentekoni saattaa viedä aikaa. Ja hyväksyntää on tarvinnut myös siihen, että monet yleisesti toimivaksi koetut menetelmät eivät aina tunnu itselle toimivan.

Human Design on toisaalta vahvistanut tietoisuuttani, jota minulla on itsestäni aiemminkin ollut. Erityisen tärkeä on ollut ymmärrys siitä, että ympäristöllä eli se tila, missä aikaa vietän ja olen, on erityistä merkitystä. Siihen sisältyy myös tilassa olevat ihmiset. Tämä on yksi niistä keinoista, joiden avulla nykyisin maailmassa luovin. Toisaalta olen entistäkin tietoisempi siitä, että katson asioita kokonaisvaltaisesti ja hyvin laajasti. Oman vaihtelevuuteni ja virtaavuuteni vuoksi minun saattaisi olla lähes mahdotonta tehdä jotain rajattua työtehtävää aina samalla tavalla. Mutta ymmärrän myös, että se, että olemme kaikki erilaisia. Se mikä toimii itselleni ei välttämättä toimi toisille.

Entäs jos ei ole purposea?

Human Design on tuonut ajatteluuni myös uusia näkökulmia. Energian ja näkökulmien vaihtelevuuden vuoksi usein sanotaan, että Reflektorilla ei ole purposea. Tavallaan se selittää, miksi esim. itseni on ollut sellainen vaikea löytää. Käytännössä nykyisin ajattelen, että minulla on useita purposeja, useita eri tehtäviä ja tarkoituksia tässä elämässä. Toisinaan ne muuttuvat päivittäin. Mutta nimenomaan HD:n kautta aloin tutkailla sitä, miten elämä rakentuisi, jos ei yrittäisikään löytää sitä jotain yhtä asiaa, johon kaikki kiteytyisi. Että jos pyrkisi aina vaan vahvemmin heittäytymään flowhon, elämän virtaan ja antaisi sen viedä. Mitä se toisi tullessaan? Voisiko niin tehdä myös bisnestä?

Linkkejä

Oman Human Design kartan pääsee laatimaan mm. MyBodyGraphissa.
Sen tulkinnassa auttavat mm. Avara Mieli, ThetaMoon ja Mikaelasol.com – mm. he tekevät HD:tä Suomeksi.


Reflektorina olosta lisää voi kuunnella mm. Relector Reflections -podcastia, jossa Annie, 5/1 Reflector haastattelee muita Reflektoreita ympäri maailmaa. Yhteisöllistä tukea saa mm. erilaisissa reflektoreiden ryhmissä Facebooksissa. Itse olen mukana Inspiring Reflectors -ryhmässä (ja nämä ovat vain reflektoreille). Ja kyllä, se tuntuu ihanalta, kun tulee ymmärretyksi ja voi huomata, että toiset reflektorit painivat samojen kysymysten kanssa kuin itsekin hämmentävän samoin niistä puhuen.

Kommentointi on suljettu,