Tämän kevään 2023 viimeisen varsinaisen jakson aihe on itsetuntemus ja Human Design. Tuon sen esiin yhtenä itsetuntemusta lisäävänä työkaluna. Päädyin lopulta jakamaan jakson kahteen osaan, sillä halusin pureutua myös siihen, mitä se, että olen Human Designin mukaan reflektori oikein tarkoittaa. Tuo toinen osa julkaistaan vielä myöhemmin. Itsetuntemus on voimavaroista kaikkein tärkein. Se myös liittyy kaikkiin muihin: tietoisuus omista voimavaroista vaatii jonkin verran itsetuntemusta. Sitä kuvataan usein matkana tai polkuna, jolla ei koskaan tule valmiiksi. Niin monitahoinen ja kerroksellinen minuus ja oma persoona on.

Pääasiassa itsetuntemus karttuu itseään havainnoimalla. Miten käyttäytyy tietyissä tilanteissa? Millaisia tunteita ja ajatuksia herää? Miten reagoi? Toiset ihmiset toimivat meille hyvinä peileinä, jotka saattavat nostaa sellaisiakin piirteitä tietoisuuteemme, joita itsemme emme ole havainneet. Sen lisäksi on tarjolla paljon erilaisia testejä ja työkaluja, jotka auttavat itsetuntemuksen lisäämisessä. Parhaiten ne toimivat, kun mitään niiden sanomaa ei ota annettuna vaan enemmänkin pyrkii reflektoimaan sitä, että miten ne mahdollisesti omassa elämässä ja käyttäytymisessä toteutuvat.

Tieteeseen perustuvia menetelmiä

Mielenkiintoista on, että niin paljon, kun tiede pyrkii esimerkiksi persoonallisuutta selittämään, tässä kohdin se ei tarjoa mitään aukotonta testiä tai menetelmää. Toisaalta se olisi haastavaa juurikin ihmisyyden moninaisuuden takia. Emme myöskään ole aina täysin samanlaisia vaan erilaiset tilanteet, elämänvaiheet ja tapahtumat vaikuttavat siihen, miten käyttäydymme ja toimimme. Vaikka kaikissa meissä onkin myös pysyvä minuus, itse. Se syvin ja aidoin oma itsemme.

Persoonallisuuspyskologia erottaa viisi suurta persoonallisuuspiirrettä. Ne ovat neuroottisuus, ekstroversio, avoimuus uusille kokemuksille, sovinnollisuus ja tunnollisuus. Kyse on ulottuvuuksista, ei niinkään dikotomioista, jotka myös muuttuvat ajan saatossa. Ne persoonallisuustestit, joita paljon käytetään, usein hyödyntävät ja käsittelevät näitä piirteitä. Tunnetuin ehkä on Myers-Briggsin persoonallisuustesti, joka erottaa 16 persoonallisuustyyppiä ja ilmaisee ne kirjainyhdistelminä. Itse olen tämän mukaan intuitiivinen seikkailija eli ISFP. Muita myös tieteeseen pohjautuvia, itsetuntemusta lisääviä testejä ja työkaluja esim. ovat

Big Five, Carl Jungin arkkityypit, Sonja Lyubomirskyn onnellisuusstrategiatesti kirjassa ‘The How of Happiness”, Tunnelukkotesti (tunnelukoista myös täällä), Via – luonteenvahvuustesti

Myös Enneagrammeja käytetään paljon itsetuntemuksen vahvistamiseen ja esim. integraaliteorian piireissä sanotaan, että niiden avulla päästäisiin kaikkein lähemmäksi. Käytännössä mikään testi tai työkalu ei avaa koko totuutta, vaikka ne auttavatkin itsensä eri piirteiden kartoituksessa. Kaikissa kyselyihin perustuvissa on lisäksi ongelmana se, että toisinaan on vaikea erottaa toisistaan sitä, mitä on ja millaiseksi haluaa tulla, vaikka kuinka pyrkii olemaan rehellinen. Muutamaan vastausvaihtoehtoon on toisaalta vaikea tiivistää koko elämän, ihmisyyden ja minuuden kirjo ja kerroksellisuus. Siksi myös testejä hiotaan paljon.

Human Design

Kuten ehkä monella muullakin itsetuntemuksen polulle lähteneellä saattaa käydä niin, että jossain vaiheessa rationaalinen maailma lakkaa tarjoamasta vastauksia ja selityksiä omalle kokemukselleen. Silloin alkaa etsiä vastauksia myös ns. pseudotieteellisistä menetelmistä, kuten vaikkapa astrologiasta. Niin kävi minullekin viimeistään siinä vaiheessa, kun uteliaisuudesta tein Human Design kartan itselleni ja minulle selvisi, että olen sen mukaan reflektori 5/2. Tuntui, että se oli ensimmäinen, joka selitti outouden ja ulkopuolisuuden kokemustani. Halusin tietää lisää.

Human Design on Ra Uru Hu:n kanavoima selitysjärjestelmä, jota itse kuvaan hyväksymistieteeksi, vaikka se ei tiedetiedettä olekaan. Se yhdistää monia pitkään ihmiskunnan parissa käytössä olleita järjestelmiä, kuten IChingiä, astrologiaa, chakroja, auroja, kabbalaa ja kvanttifysiikkaa. Se on hyvin kokonaisvaltainen kuvaus siitä, kuka pohjimmiltaan on. Käytännössä sukellus sen tarjoamaan laajaan tietopakettiin alkaa laatimalla itselle ilmaisen Human Design -kartan. Sen voi tehdä esim. Mybodygraphissä. Kartan tulkinnassa puolestaan saa apua suomeksi esim. Avara Mielen Tiinalta, Theta-Moonin Marinkalta tai Mikaelasol.com:n Mikaelalta. Lisäksi on tietysti koko kansainvälinen yhteisö. Minun oppaani Human Designin maailmaan heistä on Avara Mielen Tiina.

Mielikuva murtuu

Tämä jakso merkitsee minulle omalla tavallaan tietyn mielikuvan murtamista ja siksi tunnen jälleen suurta haavoittuvaisuutta julkaistessani tätä. Olen pyrkinyt pitämään yllä hyvin tieteeseen pohjautuvaa mielikuvaa. Kuitenkin jo pitkään olen omassa elämässäni huomannut, että se ei aina riitä kuvaamaan sitä kokemusmaailmaa, joka itselle on totta. Itsetuntemuksen suhteen olen myös kyltymätön: janoan uutta tietoa itsestäni, joka auttaisi minua luomaan aina vain vahvemman omannäköisen elämän. Toisaalta ajattelen, että ei ole väliä, mistä jokin ymmärrys ja oivallus on peräisin, jos se tuottaa aidosti itselle hyvää. Human Design on tuonut mukanaan paljon armollisuutta. Sen myötä olen hyväksynyt sen, että elämäntapani ja arkeni ei välttämättä ole samanlainen kuin toisilla, mutta se on omannäköistä ja minulle sopivaa. Siitä myös haluaisin pitää kiinni.

Tämän jakson toisessa osassa myöhemmin kerron, mitä reflektorius käytännössä tarkoittaa.

Kommentointi on suljettu,