Tämä jakso ja sen aihe nousivat tunteesta, että haluan juuri nyt äänittää podcastin. Mielessäni ei kuitenkaan ollut mitään erityistä aihetta, monta aihiota kyllä. Päätin kuitenkin seurata tuota mikrofoniin puhumisen tarvetta itsessäni, sillä pyrin muutenkin elämään tällä hetkellä niin, että seuraan päivittäin sitä, mikä minua milloinkin kutsuu. Meditaation ja aamusivujen aikana mieleeni alkoi pulpahdella lauseita ja ajatuksia, jotka liittyivät kaikki tämän päivän aiheeseen. Inspiraatio, motivaatio ja flow ovat kaikki minulle tärkeitä voimavaroja, joiden äärellä aktiivisesti hyödynnän itsetuntemustani. Mikä minua innostaa? Mistä inspiroidun? Kuinka vaikutan motivaatiooni? Miten edesautan sitä, että ainakin toisinaan koen flown tunnetta, sillä tiedän sen vaikuttavan onnellisuuteeni?

Inspiraatio

Inspiraatio on mielestäni loistava esimerkki siitä, kuinka minuus eli sisäinen maailma ja ulkoinen maailma ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Minun ajatuksissa se tapahtuu jotenkin seuraavasti: Ihminen näkee tai kokee jotain, joka herättää hänessä tietyn tunteen. Siinä on usein mukana mm. ihastelua, innostusta, ooh-tunnetta, uteliaisuutta ja kauneuden kokemusta sekaisin. Toki se voi myös pohjautua ärsytykseen, joka johtaa siihen, että haluamme löytää ratkaisun johonkin ongelmaan tai muuttaa maailmaa. Tuo jokin kuitenkin puhuttelee hänessä jotain sellaista, joka on hänelle erityisen merkityksellistä. Se herättää luovuuden, joka puolestaan pyytää ympäröivää maailmaa tarjoamaan jotain lisää aiheeseen ja tunteeseen liittyvää. Ja sehän tarjoaa… Ihan jo siksi, että huomiomme kiinnittyy asioihin, jotka sillä hetkellä tarjoavat meille jotain innostavaa, tyydyttää uteliaisuutta, tarjoaa tietoa tai muuten vaikuttaa huomioomme. Tätä mahdollisesti jatkuu kunnes aloittamista viivästyttävä kynnys on ylitetty.

Inspiraatiossa on aina kyse henkilökohtaisesta suhteesta ympäröivään maailmaan. Se, mikä meitä milloinkin inspiroi on siis jokaiselle eri. Silloinkin, kun hakeudumme saman lähteen äärelle inspiroitumaan. Tällä hetkellä minun inspiraatiolähteitteni TOP 5 on: 1. Miljööt, 2. Ihmiset, 3. Kuvat, 4. Kirjat, 5. Luonto ja erityisesti kukat + meri. Käytännössä siis tietoisesti hakeudun näiden äärelle silloin, kun minussa nousee tarve luoda ja ideoida, mutta myös joskus silloin, kun kaipaan motivaatiota toteuttaa jotain.

Motivaatio

Motivaatio on monisyinen juttu, mutta se on yksinkertaistettavissa ajatukseen, että se koostuu toisaalta tavoitteen tai tehtävän kiinnostavuudesta ja toisaalta onnistumisen uskosta. Sillä, että tehtävä on kiinnostava, merkityksellinen ja mielekäs itsellemme on siis suuri vaikutus. Tästä osasta olemme mielestäni myös itse pääosin vastuussa: että vietämme aikaa sellaisten asioiden parissa, joilla on meille merkitystä.

Onnistumisen uskoon puolestaan vaikuttaa useampi tekijä. Osin kyse on siitä, että meillä on riittävät mahdollisuudet ja valmiudet tehtävän toteuttamiseen tai tavoitteen saavuttamiseen eli että resurssit ovat kunnossa. Toisaalta kyse on yleisestä luottamuksesta siihen, että elämä kantaa ja asiat tapahtuvat oletetusti. Onnistumisen uskoon vaikuttaa myös se, miten on aiemmin elämässä kokenut onnistumisen tunteita. Joskus on niin, että onnistumisen usko vahvistuu vain onnistumalla. Eli sillä, että yrittää ja tekee – ja havaitsee sen tuottavan tulosta.

Flow

Flowssa on kyse pitkälti samoista elementeistä kuin motivaatiossakin. Sen lisäksi flow sisältää ajatuksen kehittymisestä. Siitä että vie itseään aavistuksen epämukavuusalueelle eli ylittämään ja yllättämään itseään. Flow vaatii sen, että voimme keskittyä ja uppoutua käsillä olevaan tehtävään, jolloin myös usein hetkellisesti katoaa taju hetkestä tai paikasta.

Flow on itselleni tunne, jota janoan. Se vaikuttaa onnellisuuteeni. Mutta toisinaan esteeksi tulee juuri se, että ei saa itseään houkuteltua epämukavuusalueelle kehittymään. Siksi toiset ihmiset voivat olla avuksi: he vetävät perässään, näyttävät esimerkkiä, kannustavat ja joskus myös potkivat persuksille.

Inspiraatio, motivaatio ja flow voimavaroina

Inspiraatio, motivaatio ja flow ovat minulle voimavaroja. Ne eivät ole sattumankauppaa. Eivätkä ne ole etuoikeuksia. Ne ovat jotain, joita voin itse tietoisesti houkutella, työstää ja luoda niille edellytyksiä. Kun tuntee itsensä tietää, mikä itseään inspiroi, mistä oma motivaatio koostuu ja mikä siihen vaikuttaa sekä millä edellytyksin flow voisi olla mahdollinen. Ne siis tarjoavat myös hyvän mahdollisuuden paitsi itsereflektioon myös sen tulosten hyödyntämiseen. Jopa silloin, kun masennus oli päällä, eikä oikein voimia ollut, yritin tarjota itselleni pienen pieniä inspiraation lähteitä etsimällä ympäriltäni jotain, joka innostaisi ja tarjoaisi kauneuden kokemusta.


Jaksoon vaikuttaneet kirjat ja muut lähteet:
Elizabeth Gilbert: Big Magic.
Mihaly Csikszentmihalyi: Flow.
Ratkaisukeskeinen Coach -koulutuksen muistiinpanot, Lyhytterapiainstituutti.

Kommentointi on suljettu,