Elämme aikaa, jolloin uudet tavoitteet määrittyvät ja asettuvat vauhdilla. Vaikka tätä vuotta on vielä viikkoja jäljellä, moni on jo kääntänyt katseensa tulevaan ja aloittanut pohdinnat, mitä siltä odottaa. Se on ymmärrettävää: ajatukset uuden vuoden uusista kujeista tuntuvat ihanan raikkailta ja piristäviltä. Niiden ansiosta jaksetaan viedä tämäkin vuosi loppuun. Ja toki, kun suunnitelmat ovat valmiina, voidaan heti ensimmäisenä tammikuuta aloittaa uusi, entistä ehompi elämä. Kalenteri siis tarjoaa nyt kuin tarjottimella mahdollisuutta tilinpäätökseen, unelmien tarkistamiseen ja tavoitteiden uudelleenasettamiseen.

Tavoitteet eivät aina ole vain hyväksi

Sisimmässäni särähtää aina, kun kuulen sanan tavoite. Sydän muljahtaa. Se on kehon tapa muistuttaa, että tavoitteet eivät aina ole – postiviisesta aikeestaan huolimatta – vain hyväksi. Vanha suorittaja minussa puolestaan ilahtuu: joko minua taas tarvittaisiin, on eletty pitkään hiljaiseloa? Ristiriita on ilmeinen. On helpompi kulkea, kun tietää, mihin on menossa. Siksi itsekin kysyn: mitä haluan ensi vuodelta, millaista haluan elämäni olevan 31.12.2020? Mutta jos määränpäästä tulee liian sitova ja vangitseva päämäärä, sen vaikutukset voivat olla jo moneen kertaan uupuneelle mielelleni kaameat.

Sillä enhän toki ole unohtanut, miten suoritetaan, miten sujuvasti siirrytään päämäärästä toiseen. Valjastetaan koko elämä, kaikki taidot ja opetellaan vielä uudetkin, jotta tavoitteet eivät vain toteudu vaan ylittyvät. Jotta aina vaan voisi asettaa uusia. Kauemmaksi, korkeammalle.

Hengästyn pelkästä ajatuksesta.

Huomioivatko tavoitteet sen, mikä on jo hyvin?

Myönnän, että koen usein valmentajana samaa ristiriitaisuuden tunnetta puhuessani asiakkaiden kanssa tavoitteista. Jokaiseen valmennusprosessiin kun kuuluu, että asetetaan tavoitetila, määränpää, jota vasten erilaisia valintoja, vahvuuksia, voimavaroja ja tekoja peilataan. Että ne veisivät itse kutakin kohti sellaista elämää, jota haluaa elää.

Hyvä tavoitetila on sellainen, joka näkyy ja tuntuu. Eli tapahtunut muutos on havaittavissa. Jos kyse on yrityksen muutosprosessista, nuo määränpäät kirjautuvat helposti numeroin. Yllättävän usein niin on myös henkilökohtaisissa muutosprosesseissa: ensi vuodelle laaditaan tavoitepaino, tavoitepalkka, tavoitelomapäivät, tavoiteseuraajamäärät, tavoitetunnitviikossaperheenkanssa, tavoitesyvänunentunnit… Kuin numerot olisivat ainoa tapa kertoa muutoksesta tai mitata hyvää. Sitä, että on onnistunut tekemään ja saamaan, olemaan kaikin tavoin parempi ihminen. Onko niin?

Entäs jos tavoiteasettelu saa meidät vain unohtamaan, mikä elämässämme on jo nyt kohdilaan? Tuntemaan kiitollisuutta, näkemään kaiken sen hyvän ympärillämme, jota jo on? Entäs jos sen myötä mikään tässä hetkessä oleva ei tunnu hyvältä tai riittävältä? Entäs jos juuri tavoitekeskustelu luo riittämättömyysongelman, vaikka tekisi mitä? Itsensä ylittämisestä tulee normi, koska silloin tietää kelpaavansa, sädehtivänsä ja saavansa arvostusta. Vähitellen tavallinen oleminen itsensä ja läheisten kanssa ei enää tunnukaan miltään. Koska koko ajan pitäisi olla enemmän. Kaikessa ja kaikkialla.

Alkusoitto uupumukselle soitetaan, kun unohdamme, että riitämme sellaisena kuin olemme. Ja usein riittävän hyvä, tavallinen ja arkinen on parasta, mitä on.

Tavoitteen uudelleenmäärittelyä

Ilman määränpäätä on vaikea ottaa askeltakaan, kun ei tiedä, minkä polun valitsisi. Kiveen hakattu tavoite ei puolestaan jätä tilaa tälle hetkelle, yllätyksille, maailman mahdollisuuksille, saati sitten suunnan vaihdoksille. Suhtautumisen tulevaan pitäisi asettua jonnekin tälle välille. Se onnistuu tavoite-sanan uudelleenmäärittelyllä. Joskus on helpointa vaihtaa koko termiä. Niin itse teen. Muutostoive ja toivetila, jopa tavoitetila termeinä jättävät jo tilaa vaihtelulle ja sattumalle. Ne kuulostavatkin inhimillisemmältä ja armollisemmalta kuin sana tavoite.

Uudelleenmäärittely tapahtuu kysymyksien asettelulla. Kuten pohtimalla, mikä suunnittelussa muuttuisi jos…

  • ensi vuotta suunnitellessasi et kysyisikään, mitkä ovat tavoitteesi vaan enemmänkin: millaista haluaisit elämäsi olevan ensi vuoden lopussa?
  • asioiden ja saavutusten sijaan miettisitkin tunteita: millaisen haluat olevan ensi vuoden hallitseva tunnetila ja minkä pitäisi muuttua, jotta se olisi mahdollista?
  • ja vielä, mitä ottaisit tästä vuodesta mukaasi ensi vuoteen eli mikä on ollut tänä vuonna kohdillaan?
Muutos omassa tunnetilassa heijastuu ympäristöön

Muutos tunnetilassa, tavassa olla itsensä kanssa näkyy käytöksessä ja kuuluu sanoissa. Konkreettisena merkkinä muutoksen toteutumisesta toimivat omien havaintojen lisäksi myös toiset ihmiset, lähimmäiset. Omalla käytöksellämme vaikutamme heidän olemiseensa ja käyttäytymiseensä. Hyvä, tasapainoinen olo itsensä kanssa kylvää ympärilleen hyvää. Sen voi kuulla tavassa, jolla meille puhutaan ja jolla meihin suhtaudutaan. Se tulee ilmi sujuvana vuorovaikutuksena, yhteishenkenä, haluna auttaa ja jakaa. Hyvinä tekoina toinen toisillemme.

Sillä jos haluamme muutosta ympärillemme, ensin täytyy varmistaa, että itsellä on sisimmässään kaikki hyvin. Oikeasti hyvin. Hyvän mielen ja olon viljely ympärilleen on helpompaa, kun elämä on järjestynyt omien arvojen mukaan, itselle mieluisten asioiden pohjalle. Omien voimavarojen ja vahvuuksien varaan. Ettei päivittäin tunne ristiriitaa tekemisissään. Eikä tunne katkeruutta tilastaan.

Silloin tavoitteen – tai tavoitetilan – määrittäminenkin on armollisempaa. Määränpäitä asettaa sen mukaan, että haluaa kehittyä ja haastaa itseään. Haluaa nähdä uutta ja kokea paljon. Haluaa elämän tarjoavat itselleen ja läheisille sellaista elämää, joka tuntuu mielekkäältä.

Tavoitteita ei silloin ole asetettu näyttääkseen itselleen tai muille, että pystyy. Vakuuttaakseen tai luodakseen mielikuvia, osoittaakseen jotain. Silloin ne myös toimivat enemmänkin johtotähtinä, hyvinä ehdotuksina. Jonain sellaisena, joka tarjoaa mahdollisuuden joka päivä tunnustella, vieläkö tavoite palvelee itseä vai onko jonkin muun aika. Silloin tavoitteesta voi luopua tai sitä voi muuttaa ilman, että mieltää itsensä luovuttajaksi, takinkääntäjäksi, petturiksi tai epäonnistujaksi.

Ehdotus ensi vuoden suunnitteluun

Haluan tehdä sinulle ehdotuksen liittyen ensi vuoden suunnitteluun. Tämä toimii myös tiimeille!

Kun seuraavien viikkojen kirjaat ylös asioita, joita haluat tehdä ja saada ensi vuoden aikana (tulokset), miettisit myös, millaisen tunnetilan haluat saavuttaa omaan olemiseesi ja elämääsi? Millaisen tunteen vallassa haluat pääasiassa tehdä töitä, harrastaa, viettää perheen ja ystävien kanssa aikaa? Millaisen elämisen ja tekemisen meiningin haluaisit sinua ympäröivän?

Ehdotan sinua siis määrittämään tavoitetilan tunteen kautta. Miettimään niitä olosuhteita, joiden keskellä elät ja sitä, miltä ne tuntuvat.

Jotta pohdinta konkretisoituisi, se jatkuu määrittelemällä merkkejä siitä, että tavoiteltu tila toteutuu. Eli mistä huomaisit niin itsessäsi, omassa käyttäytymisessäsi kuin läheistesi käyttäytymisessä, että toivomaasi muutosta tapahtuu? Ja vielä: mitä voisit itse tehdä, jotta toivotun tilan toteutuminen on mahdollinen? Mistä voisit aloittaa?

Luovuutta, rakkautta ja hallinnantunnetta

Itse olen laatinut ensi vuodelle seuraavia tavoitetunnetiloja:

  • Ylläpitää ja lisätä niitä hetkiä, jolloin erityisesti tunnen itseni luovaksi ja osaavaksi. Todennäköisesti tämä tarkoittaa kirjoitushetkien lisäämistä. Eli siis lisää mm. blogipostauksia!
  • Lisätä elämääni rakkautta. Eli aktivoitua jälleen enemmän viettämään aikaa ystävien kanssa ja varmistaa, että perheelle on yhä riittävästi aikaa.
  • Kärsiä mahdollisimman vähän riittämättömyyden tunteesta, joka niin usein poikii liudan muita pelkoja. Se mahdollistuu itsetuntemuksen, erilaisten kokemuksien ja tunteiden käsittelyn sekä omannäköisten valintojen kautta. Sen tilalle toivon tulevan vahvuutta ja varmuutta, hallinnan tunnetta.

Entä sinä?


Tulevan vuoden suunnitteluun löydät työkaluja myös verkkovalmennuksistani. Mitä minulle kuuluu -valmennus auttaa tunnistamaan muutostoiveita ja tarpeita, mutta myös huomaamaan ne asiat, jotka ovat jo hyvin. Muutostoiveista totta auttaa sinua asettamaan tavoitteita ja kuljettaa sinua pienin askelin niitä kohti. Molemmat verkkovalmennukset ovat tarjouksessa vuoden 2019 loppuun.

Kommentointi on suljettu,