HYÖTYÄ VALMENNUKSESTA

Valmennus on uusi musta. Siitä puhutaan, sellaista suositellaan kaikille. Sitä on myös tarjolla paljon. Lähes joka aihepiiriin liittyen. Saamme valmennuksesta hyötyä erityisesti ongelmaratkaisutilanteissa. Aina ei tarvitse heti tietää, mitä elämän osa-aluetta haluaa seuraavaksi vahvistaa. Silloin itsensä kehittämiseen ja vahvistamiseen, elämäntaitoon sekä muutostavoitteisiin keskittyvä valmennus nousee merkitykselliseksi.

Me kaikki hyötyisimme valmennuksesta, joka auttaa ensin ymmärtämään vallitsevaa tilannetta, sitten tekemään oivalluksia ja lopulta toteuttamaan toivottu muutos. Kohtaamme silloin tällöin elämässämme tilanteita, joissa emme aivan tiedä, miten tulisi toimia. Elämä saattaa turhauttaa. Kaipaamme muutosta, mutta emme aivan tiedä, millaista. Tai olemme vaikeiden valintojen ja päätöksien edessä. Toisinaan kaipaamme uskon vahvistusta ja itsetunnon kohotusta. Kuuntelijaa.

Valmennus vahvistaa itsetuntemusta ja auttaa valintojen tekemisessä

Valmennuksen suurimmat hyödyt liittyvät itsetuntemukseen ja sen myötä tapahtuvaan muutokseen:

  • Opit tunnistamaan ajatus- ja käyttäytymismalleja itsessäsi. Osa niistä tuottaa sinulle iloa ja vie sinua eteenpäin. Osa puolestaan hidastaa tai jopa estää sinua saavuttamasta sitä, mitä tahdot. Etenkin iloa ja voimaa tuottavien ajatus- ja käyttäytymismallien tunnistaminen mahdollistaa niiden tietoisen hyödyntämisen elämän eri tilanteissa. Mukanasi alati kulkeva voimavarojen varasto täydentyy ja vahvistuu.
  • Ajattelusi ja näkökulmasi avartuu. Saatat löytää uusia syy-seuraussuhteita. Teet oivalluksia elämästäsi ja sen seuraavista askeleista. Tunnistat, mikä on sinulle tärkeää. Lopputuloksena voi myös olla, että löydät itsesi aivan uusien ratkaisuehdotusten edestä.
  • Ajattelusi jäsentyy ja selkiytyy. Ymmärrät paremmin toimintaasi ja valintojasi sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Oivallat, mitä muuttamalla elämäsi todennäköisimmin muuttuu. Se puolestaan lisää hallinnan ja vahvuuden tunnetta. Epätietoisuudesta johtuva stressi vähenee. Tuntuu, että ratkaisut selkiytyvät lähes itsestään.
  • Motivaatiosi muutosten tekemiseen vahvistuu, joka puolestaan on merkityksellistä niiden toteuttamisessa. Opit keinoja ylläpitää sitä myös silloin, kun eteen tulee vastoinkäymisiä.
Enemmänkin tukija kuin neuvoja

Edustan ns. metodikeskeistä valmennustapaa. Sille ominaista on, että teema, josta puhumme ei tarvitse olla minun erityisosaamisaluetta. Voimme puhua niin urasta, ihmissuhteista, terveyden kohentamisesta kuin yrityksen perustamisestakin. Sen myötä oma roolini on enemmänkin kysyä ja tukea kuin neuvoa. Sinä olet prosessissa pääosassa. Teet päätökset ja valinnat, kuljet vahvasti omilla jaloillasi.

Tuloksia jo yhdellä tapaamisella

Ymmärrä-oivalla-toteuta-valmennukselle on ominaista, että prosessit ovat yllättävänkin lyhytkestoisia ja erityisen tarvelähtöisiä. Joskus jo yhdellä keskustelukerralla asiat ja ratkaisuehdotukset nytkähtävät liikkeelle niin, että asiakas ei huomaakaan enää tarvitsevansa valmentajan tukea. Hyvin usein se ratkaisevin uusi oivallus jää täysin valmentajan tietämättömiin. Se nimittäin syntyy jossain muualla kuin valmennustilassa. Kun ajatusprosessi on mielessä laitettu liikkeelle, me itse olemme sen taitavimpia tulkitsijoita ja ohjastajia. Itse myös tiedämme, milloin olemme päässeet riittävästi eteenpäin.

Tämä kaikki tekee valmennuksesta hyvin joustavan tukijalan elämässä. Voimme pyytää valmennusta silloin, kun sitä tarvitsemme. Juuri siihen elämän osa-alueeseen, kuin tarvitsemme. Ja toisinaan myös hemmotellaksemme itseämme ja mieltämme. Sillä onhan se ihanaa: että joku kuuntelee ja auttaa oivaltamaan itsestä ja elämästä jotain uutta!

Jaa