Tähän Café Pausen bonusjaksoon pyysin mukaan hyvän ystäväni, Human Design taitajan, TRE-ohjaajan Tiina Miinalaisen. Hän haastattelee minua aiheista, jotka ovat nousseet kuulijoiden kanssa käymissäni keskusteluissa yleisimmin esille. Ensin käymme läpi silmänliiketerapian prosessin. Sen jälkeen puhumme sisäisestä pyöreän pöydän kokouksesta. Lopuksi vielä haaveilemme. Kaikki kolme ovat hyvin eheyttäviä tekniikoita mielen kanssa toimittaessa.

Silmänliiketerapia prosessina

Olen täällä blogissani kirjoittanut silmänliiketerapiasta, jonka koen yhä olleen todellinen ihme. Podcastissa käymme Tiinan luotsaamana läpi silmänliiketerapian eli emdr -terapian prosessina. Se alkoi, kun luin Bessel Van Der Kolkin Jäljet kehossa -kirjaa, jossa ko. menetelmä herätti kiinnostukseni. Ennen varsinaisen terapian alkua tapasimme terapeuttini kanssa ensin tutustumiskäynnillä, jonka tavoitteena on – puolin ja toisin – varmistaa, että ko. menetelmä sopii minulle ja että se on toimiva niiden kysymysten ratkomiseen, joiden äärellä olin. Jotta se tarjoaisi avun. Minulle puolestaan oli tutustumistapaamisessa tärkeää tunnustella sitä, että tunnen varmasti olevani turvassa.

Itse terapiassa jokin häiritsevä muisto käydään läpi pienissä palasissa. Muistoon mennään silmänliikkeen avulla, jota omassa tapauksessani ohjasi liikkuva valo. Muiston läpikäynti tarkoittaa sitä, että sitä tarkastellaan juuri sellaisena kuin se on tapahtunut. Siksi se voi olla hyvin rankkaa. Kun tapahtuneesta on saatu kokonaiskuva, se käydään uudestaan läpi syöttäen siihen tietoisesti positiivista käsitystä itsestä. Eli esim. jos on tapahtuneen aikana tai sen johdosta kokenut olevansa arvoton, se käydään läpi ajatellen, että onkin arvokas. Tämän ja muiden tekniikoiden avulla, joista en edes ole tietoinen, muistoon liittyneet häiritsevät tunteet ja käsitykset itsestä saadaan neutralisoitua

Lisää tietoa emdr:stä löytyy mm. täältä ja täältä: Suomen EMDR -yhdistys.

Pyöreän pöydän kokous

Aiemmissa jaksoissa olin maininnut myös sisäisestä sabotööristäni, jota en tosin ole juuri tavannut silmänliiketerapian jälkeen. Hän on osa sisäistä pyöreän pöydän kokousta, kuten sitä kutsun, jonka avulla olen myös työstänyt emotionaalisia traumojani ja oppinut tunnistamaan tarpeita erilaisten tilanteiden taustalla. Mutta jonka kautta olen myös saanut paljon ideoita. Sabotöörin lisäksi sisäisen pyöreän pöydän äärellä tapaan mm. sisäistä lastani, vanhempaa ja viisaampaa minää, luovaa minää ja kunnianhimoista minää. Lisäksi vierailevina tähtinä tapaan sisimmässäni monia muita hahmoja. He kaikki edustavat paitsi tarpeita myös erilaisia puolia minussa ja persoonassani. He usein puhuvat eri kokemuksien äänillä, ei aina vain esim. omien vanhempieni äänillä.

Olen tavannut hahmot ensimmäisen kerran meditaatiossa ja siellä heidän kanssaan yhä tehokkaimmin keskustelen. Joidenkin – kuten sisäisen lapsen kanssa – pystyn nykyisin käymään keskusteluja ihan arkisissakin tilanteissa. Tämän menetelmän ansiosta olen oppinut tutkimaan monia tunteita ja kokemuksia, omaa käyttäytymistäni hyvin objektiivisesti. Se mahdollistaa esim. tarpeiden tunnistamisen.

Mistä haaveilen?

Jakson lopussa puhutaan vielä hetki haaveistani: mistä haaveilen nyt, kun elämä on muuttunut paremmaksi? Myönnän, etten kovin paljoa haaveile. Siitä huolimatta, että tiedostan unelmien ja haaveiden olevan myös reitti omien tarpeiden äärelle. Yleisimmin sana haave herättää minussa mielikuvan jostain ympäristöstä, jossa asun ja elän. Tällä hetkellä assosiaatio heittää minut Ranskan Rivieran maisemiin, josta päättelen, että haaveilen siitä, että ainakin osin viettäisin aikaa enemmän jossain muualla kuin Suomessa. Erityisesti kaipaan Rivieran visuaalista maailmaa. Toisaalta haaveilen rakkaudesta ja kumppanuudesta. Mutta esim. töihin liittyen minulla ei tällä hetkellä ole oikein haaveita. Ei ole ollut sen jälkeen, kun pukeutumisneuvonnan vuosia sitten lopetin. Se nimittäin oli yksi iso haaveeni: toimia vaatealalla yrittäjänä. Mutta se on jo koettu ja eletty, kulutettu loppuun. On uusien haaveiden vuoro.


Jaksossa mainittu kirja:
Bessel Van der Kolk: Jäljet kehossa.

Kommentointi on suljettu,